Prečítajte si Čarovný Púchov
 

 

 

 

 

Novinky od SBD Púchov

 

 

 

 

16.05.2024
Prosíme o trpezlivosť
Na vyúčtovaniach za predchádzajúci rok stále intenzívne pracujeme a priebežne Vám ich doručujeme. Prosíme preto o trpezlivosť, všetkým bude doručené do konca mája. Uvítame, ak nám svoje otázky k doručenému vyúčtovaniu pošlete emailom alebo svoje telefonické otázky budete vybavovať až po 1.6.2024. Ďakujeme
30.03.2024
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov
18.03.2024
Rozúčtovanie nákladov za kalendárny rok 2023, za dodávku tepla a teplej vody, bude vykonané v zmysle vyhlášky 503/2022 Z.z.
11.12.2023
Vianoce sú tu
Od 21.12.2023 do 7.1.2024 dovolenkujeme a robíme inventúry. Nakoľko by ste nám tak dlho chýbali, v stredu 3.1.2024 budeme v práci od 7.00 do 16.00 a vybavíme všetko čo potrebujete. Od 8.1.2024 pracujeme v štandardnom režime. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov. Tím SBD
20.10.2023
Nová pracovná posila
Od pondelka 23.10.2023 rozširujeme náš tím, aby sme Vaše požiadavky dokázali vybaviť ešte rýchlejšie ako doteraz. Po dôkladnom zaškolení Vás budeme bližšie informovať o kontaktoch a agende, ktorú bude pre Vás vykonávať.
09.08.2023
Skrátená pracovná doba
Zajtra, vo štvrtok 10.08.2023 bude budova správy SBD otvorená len do 11:30 hod. Nasledujúci stránkový deň bude v pondelok 14.08.2023.
10.07.2023
Prerušenie pracovnej činnosti
V dňoch od 24.07.2023 do 28.07.2023 prerušujeme svoju pracovnú činnosť a čerpáme dovolenku. Od 31.07.2023 sme opäť v práci a vybavíme všetky Vaše požiadavky.
31.03.2023
5.4.2023 od 14,00 hod. ZATVORENÉ
Dňa 5.4.2023 bude budova Správy SBD od 14,00 hod. zatvorená. Vaše požiadavky radi vybavíme nasledujúci pracovný deň.
09.02.2023
S účinnosťou od 1.1.2023 bola schválená vyhláška MH SR č. 503/2022 Z . z. , ktorá určuje pravidlá rozpočítanania nákladov na dodávku tepla na vykurovanie a tepla na ohrev teplej vody. Pravidlá rozpočítavania sa použijú prvýkrát na rozpočítanie nákladov za rok 2023. Predchádzajúca vyhláška č. 240/2016 Z. z. bola novou vyhláškou zrušená. O zmenách a dopadoch na rozúčtovanie nákladov v dome vás budeme informovať na najbližšej schôdzi vlastníkov. Znenie vyhlášky č. 503/2022 Z . z. nájdete po kliknutí na tlačidlo "Čítajte viac"
09.12.2022
Vianoce
Od 22.12.2022 máme aj my Vianoce, ale budeme tu pre Vás v stredu 28.12.2022 a 04.01.2023 počas bežnej pracovnej doby. V čase našej neprítomnosti usilovne pracujeme aj na inventúrach, aby sme od 09.01.2023 mohli opäť vybavovať Vaše požiadavky. Havarijné stavy môžete nahlásiť na tel. č. 0903 132 556 počas bežnej pracovnej doby a počas sviatkov a víkendov od 7:00 do 19:00 hod.
15.11.2022
Dňa 18.11. 2022 ZATVORENÉ
Z dôvodu čerpania dovolenky bude dňa 18. 11. 2022 ZATVORENÉ. Havarijné stavy vyžadujúce neodkladnú opravu môžete nahlásiť na č. tel. 0903 132 556 v čase bežnej pracovnej doby.
27.10.2022
Najbližší stránkový deň je v stredu
Dňa 31. 10. 2022 bude Správa SBD ZATVORENÁ. Havarijné stavy vyžadujúce neodkladnú opravu môžete nahlásiť na č. tel. 0903 132 556 v čase bežnej pracovnej doby.
13.09.2022
V piatok 16.9. 2022 bude ZATVORENÉ
Z dôvodu čerpania dovolenky bude dňa 16. 9. 2022 ZATVORENÉ. Havarijné stavy vyžadujúce neodkladnú opravu môžete nahlásiť na č. tel. 0903 132 556 v čase bežnej pracovnej doby.
26.08.2022
Dňa 2.9. 2022 ZATVORENÉ
Z dôvodu čerpania dovolenky bude dňa 2. 9. 2022 ZATVORENÉ. Havarijné stavy vyžadujúce neodkladnú opravu môžete nahlásiť na č. tel. 0903 132 556 v čase bežnej pracovnej doby.
22.08.2022
Slovenský zväz výrobcov tepla, Združenie bytového hospodárstva na Slovensku a Slovenský zväz bytových družstiev žiadajú vládu o poskytnutie rovnakej pomoci na tlmenie nárastu cien plynu od budúceho roka pre všetky domácnosti bez rozdielu na to, či bývajú v bytovom dome, na sídlisku alebo v rodinnom dome.
13.07.2022
Od 25. 7. do 29. 7. 2022 ZATVORENÉ
Z dôvodu čerpania dovolenky bude v dňoch od 21. 7. do 29. 7. 2022 ZATVORENÉ. Havarijné stavy vyžadujúce neodkladnú opravu môžete nahlásiť na č. tel. 0903 132 556 v čase bežnej pracovnej doby.
21.04.2022
Opatrenia proti Covid-19 v prevádzkach zrušené
Všetky opatrenia pri vstupe do prevádzok proti šíreniu COVID-19 boli od 21.04.2022 zrušené.
14.03.2022
Vstup do budovy SBD s respirátorom
Od 14.3.2022 je podmienkou vstupu do budovy SBD iba prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom. Pri vstupe prosíme použiť dezinfekciu na ruky.
28.02.2022
Od 28.2.2022 pracujeme v režime "základ"
Na základe vyhlášky UVZ SR č. 25/2022 je od 28.2.2022 umožnený vstup do budovy SBD v režime "základ". Pri vstupe do budovy je nutné dodržať nasledovné opatrenia: - vstup a pobyt vo vnútorných aj vonkajších priestoroch len s prekrytými hornými dýchacími cestami, - pri vstupe si dezinfikovať ruky alebo použiť jednorazové rukavice, - zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 metre (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov).
28.01.2022
Od 1. 1. 2022 bola zmenená výška poplatkov za výkon správy bytov a nebytových priestorov a za činnosti vykonávané pre SVB. Poplatky boli zvýšené o neuplatnené inflácie za roky 2019, 2020 a 2021. Nové poplatky nájdete po kliknutí na tlačidlo "Čítajte viac".
13.12.2021
Počas sviatkov pracujeme iba 29.12.2021
Z dôvodu protiepidemických opatrení a čerpania dovolenky bude v dňoch od 22.12.2021 do 07.01.2022 upravená pracovná doba SBD nasledovne: od 22.12.2021 do 28.12.2021 - Z A T V O R E N É, dňa 29.12.2021 - O T V O R E N É a od 30.12.2021 do 07.01.2022 - Z A T V O R E N É. Havarijné stavy vyžadujúce neodkladnú opravu alebo neodkladné požiadavky súvisiace so správou domu môžete nahlásiť na č. tel. 0903 132 556 - v pracovný deň v čase bežnej pracovnej doby, cez sviatok, sobotu a nedeľu od 7,00 do 19,00 hod.
22.11.2021
Pracovný režim SBD od 22. 11. 2021
Z dôvodu sprísnenia protiepidemických opatrení je od 22.11.2021 vstup do budovy SBD uzavretý. Po zazvonení na vybraný zvonček pri vchodových dverách bude v prípade potreby vstup umožnený výlučne osobám plne zaočkovaným a osobám, ktoré prekonali COVID-19 a neuplynulo viac ako 180 dní od jeho prekonania, po preukázaní sa dokladom o splnení podmienky vstupu. Požiadavky súvisiace so správou domu/bytu môžete oznámiť počas pracovnej doby aj na kontaktných tel. číslach SBD, zaslať na kontaktné e-mailové adresy alebo vyplnením kontaktného formulára na www.poschodoch.sk.
08.11.2021
Pracovný režim SBD od 08. 11. 2021
Z dôvodu sprísnenia protiepidemických opatrení je od 08.11.2021 vstup do budovy SBD uzavretý. Po zazvonení na vybraný zvonček pri vchodových dverách bude v prípade potreby vstup umožnený výlučne osobám plne zaočkovaným, osobám s platným negatívnym testom a osobám, ktoré prekonali COVID-19 a neuplynulo viac ako 180 dní od jeho prekonania. Požiadavky súvisiace so správou domu/bytu môžete oznámiť počas pracovnej doby aj na kontaktných tel. číslach SBD, zaslať na kontaktné e-mailové adresy alebo vyplnením kontaktného formulára na www.poschodoch.sk.
27.08.2021
V dňoch 2. 9. a 3. 9. 2021 ZATVORENÉ
Z dôvodu čerpania dovolenky bude v dňoch 2. 9. a 3. 9. 2021 ZATVORENÉ. Havarijné stavy vyžadujúce neodkladnú opravu môžete nahlásiť na č. tel. 0903 132 556 v čase bežnej pracovnej doby.
29.06.2021
Od 12. 7. do 16. 7. 2021 ZATVORENÉ
Z dôvodu čerpania dovolenky bude v dňoch od 12. 7. do 16. 7. 2021 ZATVORENÉ. Havarijné stavy vyžadujúce neodkladnú opravu môžete nahlásiť na č. tel. 0903 132 556 v čase bežnej pracovnej doby.
19.05.2021
Písomného hlasovania o otázkach týkajúcich sa domu sa môžete zúčastniť aj z pohodlia vášho bytu, na služobnej ceste alebo na dovolenke. Ak máte podpísanú Dohodu o elektronickom doručovaní dokumentov, v prípade písomného hlasovania vykonávaného aj elektronickou formou vám doručíme na email uvedený v Dohode link na hlasovanie a v SMS zašleme heslo. Hlasovať môžete už od doručenia oznámenia o hlasovaní na email.
19.04.2021
Pracovný režim SBD bude v uvedených dňoch upravený nasledovne:
17.03.2021
V dňoch 17. 3. - 26. 3. 2021 bude budova Správy SBD Púchov ZATVORENÁ
V prípade nevyhnutnej požiadavky zazvoňte počas pracovnej doby na príslušný zvonček vpravo pri vchodových dverách, alebo nás kontaktujte telefonicky. Údržba, tel.: 0903 223 952, 042 465 09 13; vo veciach správy bytov, tel.: 0903 492 131, 042 463 44 21. Budeme radi, ak pri riešení požiadaviek uprednostníte telefonickú a e-mailovú komunikáciu. Ďakujeme za pochopenie.
08.02.2021
Pracovný režim SBD bude v uvedených dňoch upravený nasledovne:
18.01.2021
Pracovný režim SBD bude v uvedených dňoch upravený nasledovne:
07.01.2021
Z dôvodu sprísnenia protiepidemiologických opatrení bude v dňoch od 11. 1. do 22. 1. 2021 budova Správy SBD bude zatvorená.
07.01.2021
Zasielanie dôležitých informácií
Vážený vlastník bytu/nebyt. priestoru, z dôvodu dlhodobo nepriaznivej epidemickej situácie zasielame niektoré dôležité informácie vlastníkom SMS správou alebo na emailovú adresu. Ak ste nám zatiaľ neoznámili tieto kontaktné údaje, môžete tak urobiť telefonicky, emailom na podatelna@sbdpuchov.sk, alebo písomne (poštou, vložením do pošt. schránky SBD). V prípade záujmu o zasielanie dokumentov od SBD emailom (mesačný predpis, ročné vyúčtovanie, ...), je potrebné podpísať Dohodu o elektronickom doručovaní dokumentov, ktorú Vám zašleme po vyžiadaní dohodnutým spôsobom.
23.05.2020
Z dôvodu minimalizovania možností prenosu vírusového ochorenia je naďalej obmedzený vstup do kancelárskych priestorov. Pre kontaktovanie zamestnanca v budove SBD zazvoňte na videovrátnik na 1. poschodí. Nevyhnutnosť vstupu do kancelárskych priestorov posúdi zamestnanec.
29.04.2020
Elektronické doručovanie dokumentov
SBD ponúka možnosť elektronického doručovania dokumentov na dohodnutú e-mailovú adresu. Dohodu o elektronickom doručovaní dokumentov si môžete vyžiadať na podatelna@sbdpuchov.sk., alebo na tel. č. 0902 331 367.
10.03.2020
Vážení užívatelia bytov a NP, vážení obchodní partneri, z dôvodu zníženia rizika prenosu vírusového ochorenia odporúčame všetky požiadavky na správcu domu riešiť e-mailom, písomnou korešpondenciou alebo telefonicky.
27.11.2018
Upozornenie - nové vzory plnomocenstiev
V sekcii Kontakty - Dokumenty sú umiestnené vzory nových plnomocenstiev na zastupovanie vlastníkov na schôdzach a pri písomnom hlasovaní, v súlade s novelou zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá nadobudla účinnosť od 1. 11. 2018. Plnomocenstvo musí byť úradne overené a originál plnomocenstva je prílohou zápisnice (§ 14 ods. 4 a § 14a ods. 5 zák. č. 182/1993 Z. z.). Na každú schôdzu a písomné hlasovanie je potrebné nové plnomocenstvo.
06.11.2018
Zmena zákona o vlastníctve bytov
Dňa 1. 11. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 283/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Zákonom sa okrem iného mení spôsob hlasovania vlastníkov a upravujú sa niektoré podmienky správy bytových domov. Znenie zákona je stránke v časti Kontakt - Dokumenty.
25.05.2018
Dňom 25. 5. 2018 nadobúdajú účinnosť nové právne predpisy o ochrane osobných údajov. Informácie k ochrane osobných údajov nájdete v časti Kontakt - Ochrana osobných údajov.

Kontaktný formulár