Informácie COVID-19

 

 

 

 

Novinky od SBD Púchov

 

 

 

 

27.08.2021
V dňoch 2. 9. a 3. 9. 2021 ZATVORENÉ
Z dôvodu čerpania dovolenky bude v dňoch 2. 9. a 3. 9. 2021 ZATVORENÉ. Havarijné stavy vyžadujúce neodkladnú opravu môžete nahlásiť na č. tel. 0903 132 556 v čase bežnej pracovnej doby.
29.06.2021
Od 12. 7. do 16. 7. 2021 ZATVORENÉ
Z dôvodu čerpania dovolenky bude v dňoch od 12. 7. do 16. 7. 2021 ZATVORENÉ. Havarijné stavy vyžadujúce neodkladnú opravu môžete nahlásiť na č. tel. 0903 132 556 v čase bežnej pracovnej doby.
19.05.2021
Písomného hlasovania o otázkach týkajúcich sa domu sa môžete zúčastniť aj z pohodlia vášho bytu, na služobnej ceste alebo na dovolenke. Ak máte podpísanú Dohodu o elektronickom doručovaní dokumentov, v prípade písomného hlasovania vykonávaného aj elektronickou formou vám doručíme na email uvedený v Dohode link na hlasovanie a v SMS zašleme heslo. Hlasovať môžete už od doručenia oznámenia o hlasovaní na email.
19.04.2021
Pracovný režim SBD bude v uvedených dňoch upravený nasledovne:
17.03.2021
V dňoch 17. 3. - 26. 3. 2021 bude budova Správy SBD Púchov ZATVORENÁ
V prípade nevyhnutnej požiadavky zazvoňte počas pracovnej doby na príslušný zvonček vpravo pri vchodových dverách, alebo nás kontaktujte telefonicky. Údržba, tel.: 0903 223 952, 042 465 09 13; vo veciach správy bytov, tel.: 0903 492 131, 042 463 44 21. Budeme radi, ak pri riešení požiadaviek uprednostníte telefonickú a e-mailovú komunikáciu. Ďakujeme za pochopenie.
08.02.2021
Pracovný režim SBD bude v uvedených dňoch upravený nasledovne:
18.01.2021
Pracovný režim SBD bude v uvedených dňoch upravený nasledovne:
07.01.2021
Z dôvodu sprísnenia protiepidemiologických opatrení bude v dňoch od 11. 1. do 22. 1. 2021 budova Správy SBD bude zatvorená.
07.01.2021
Zasielanie dôležitých informácií
Vážený vlastník bytu/nebyt. priestoru, z dôvodu dlhodobo nepriaznivej epidemickej situácie zasielame niektoré dôležité informácie vlastníkom SMS správou alebo na emailovú adresu. Ak ste nám zatiaľ neoznámili tieto kontaktné údaje, môžete tak urobiť telefonicky, emailom na podatelna@sbdpuchov.sk, alebo písomne (poštou, vložením do pošt. schránky SBD). V prípade záujmu o zasielanie dokumentov od SBD emailom (mesačný predpis, ročné vyúčtovanie, ...), je potrebné podpísať Dohodu o elektronickom doručovaní dokumentov, ktorú Vám zašleme po vyžiadaní dohodnutým spôsobom.
23.05.2020
Z dôvodu minimalizovania možností prenosu vírusového ochorenia je naďalej obmedzený vstup do kancelárskych priestorov. Pre kontaktovanie zamestnanca v budove SBD zazvoňte na videovrátnik na 1. poschodí. Nevyhnutnosť vstupu do kancelárskych priestorov posúdi zamestnanec.
29.04.2020
Elektronické doručovanie dokumentov
SBD ponúka možnosť elektronického doručovania dokumentov na dohodnutú e-mailovú adresu. Dohodu o elektronickom doručovaní dokumentov si môžete vyžiadať na podatelna@sbdpuchov.sk., alebo na tel. č. 0902 331 367.
10.03.2020
Vážení užívatelia bytov a NP, vážení obchodní partneri, z dôvodu zníženia rizika prenosu vírusového ochorenia odporúčame všetky požiadavky na správcu domu riešiť e-mailom, písomnou korešpondenciou alebo telefonicky.
27.11.2018
Upozornenie - nové vzory plnomocenstiev
V sekcii Kontakty - Dokumenty sú umiestnené vzory nových plnomocenstiev na zastupovanie vlastníkov na schôdzach a pri písomnom hlasovaní, v súlade s novelou zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá nadobudla účinnosť od 1. 11. 2018. Plnomocenstvo musí byť úradne overené a originál plnomocenstva je prílohou zápisnice (§ 14 ods. 4 a § 14a ods. 5 zák. č. 182/1993 Z. z.). Na každú schôdzu a písomné hlasovanie je potrebné nové plnomocenstvo.
06.11.2018
Zmena zákona o vlastníctve bytov
Dňa 1. 11. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 283/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Zákonom sa okrem iného mení spôsob hlasovania vlastníkov a upravujú sa niektoré podmienky správy bytových domov. Znenie zákona je stránke v časti Kontakt - Dokumenty.
25.05.2018
Dňom 25. 5. 2018 nadobúdajú účinnosť nové právne predpisy o ochrane osobných údajov. Informácie k ochrane osobných údajov nájdete v časti Kontakt - Ochrana osobných údajov.

Kontaktný formulár