Pracovný režim SBD od 8. 2. do 19. 3. 2021

 

Pracovný režim SBD bude v uvedených dňoch upravený nasledovne:

 

 

Údržba SBD:

  • vykonávané budú práce v spoločných priestoroch domov, revízie, opravy po revíziách a nevyhnutné práce v bytoch - nahlasovanie počas pracovnej doby tel. č. 0903 223 952, 042/465 09 13 (vedúci údržby), email: udrzba@sbdpuchov.sk,

  • nahlasovanie havarijných stavov počas soboty a nedele - od 7:00 do 19:00 hod. na tel. č. 0903 132 556.

 

 

 

Správa SBD

  • vstup do budovy je umožnený iba osobám určeným výnimkou zo zákazu vstupu v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 47, účinnej od 8. 2. 2021,

  • zakázaný je vstup do kancelárskych priestorov,

  • požiadavky súvisiace so správou domu/bytu budú vybavované počas bežnej pracovnej doby na základe telefonického dohovoru alebo e-mailovej požiadavky.

 

 

 

 

Späť na novinky

 

Kontaktný formulár