Vybavovanie požiadaviek na SBD

 

  • Z dôvodu minimalizovania možností prenosu vírusového ochorenia je naďalej obmedzený vstup do kancelárskych priestorov. Pre kontaktovanie zamestnanca v budove SBD zazvoňte na videovrátnik na 1. poschodí. Nevyhnutnosť vstupu do kanc. priestorov posúdi zamestnanec.
  • Uvítame riešenie požiadaviek prednostne e-mailom, telefonicky alebo písomnou korešpondenciou. V prípade záujmu o elektronické doručovanie dokumentov od SBD si dohodu o elektronickom doručovaní vyžiadajte v podateľni (tel. č. 042 465 09 15, e-mail: podatelna@sbdpuchov.sk.).
  • Pri vstupe do budovy prosíme o dodržiavanie nariadených opatrení (ochranné rúčko, použitie dezinfekcie rúk, odstup od ostatných osôb 2 m) a rešpektovanie opatrení zavedených v budove.
  • Vykonanie údržbárskych prác v bytoch a spoločných priestoroch domu je opäť možné objednať v kancelárii č. 2 na prízemí, alebo na tel. č. 0903 223 952, 042 465 09 13 (p. Kosmeľ), e-mail: udrzba@sbdpuchov.sk.
  • Zvolanie schôdze vlastníkov a písomné hlasovanie je možné vykonať za podmienky dodržania nariadených protivírusových opatrení (niektoré opatrenia nájdete aj v časti našej stránky Novinky -  INFORMÁCIE COVID-19).

 

 

 

 

Späť na novinky

 

Kontaktný formulár