Služby - bytové domy bez spoločenstva

 

Sme bytový dom bez spoločenstva vlastníkov bytov.
Čo máme robiť?

 

 

 

 

 

Je dôležité vedieť

Váš bytový dom musí mať zvolenú formu správy

Podľa zákona musí mať každý bytový dom zvolenú formu správy. Ak vo vašom prípade spoločenstvo vlastníkov bytov nefunguje, nie je založené alebo existuje len formálne, nastal správny čas riešiť tento stav. Stačí, ak sa pozriete na zoznam problémov, s ktorými najčastejšie bojujú bytové domy v podobnej situácii, ako ste práve teraz vy.

 

 

 

 

 

 

 

Bojujete v bytovom dome s týmito problémami?

 

 

 

 

 

 • Minimálny záujem o stretávanie sa na schôdzach, o ich organizovanie a riešenie problémov.
 • Neochota komunikovať kolektívne a venovať čas bytovému domu.
 • Neexistuje človek, ktorý by na seba ako predseda spoločenstva vzal trestnoprávnu zodpovednosť.
 • Ekonomický stav a vyúčtovania sú zanedbané, alebo neprehľadné.
 • Splátky nie sú posielané načas, alebo v nich nie je prehľad.
 • Chýbajú revízie a potrebné potvrdenia, prípadne v nich nie je poriadok.
 
 • Fungovanie bytového domu nie je v súlade s legislatívou.
 • V bytovom dome sú neplatiči, ktorí sťažujú situáciu ostatným majiteľom a obyvateľom a komunikácia s nimi nevedie k pozitívnemu výsledku.
 • Je potrebné spraviť rozsiahlu modernizáciu a výmenu rozvodov či výťahu, ale nik si netrúfa rozbehnúť celý tento proces.
 • V bytovom dome jednoducho nevládne poriadok, pretože nie je organizovaný tak, ako by mal byť.

 

 

 

 

 

 

Ideálne riešenie? Zmluva o výkone správy!

Správu vášho bytového domu vykonávame už od 9,95 €/mesačne za byt, či nebytový priestor

 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

Ceny 

Cena za výkon správy v bytovom dome od 01.01.2024:

 • 9,95 € s DPH mesačne/za jeden byt alebo jeden nebytový priestor,
 • 2,69 € s DPH mesačne/za nebytový priestor užívaný ako garáž, sklad a pod. s minimálnym rozsahom služieb a užívania.
  
 

Podmienky 

Podmienkou je schválenie zmluvy o výkone správy vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, ktorú schvaľuje nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Je treba mať k dispozícii stavebnú dokumentáciu domu a odovzdať osobné údaje potrebné k výkonu správy. Ochranu vašich osobných údajov zabezpečíme v súlade so smernicou GDPR.
 

 

 

 

Fungovanie 

V bytovom dome bude zvolený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý s nami, ako so správcom bytového domu zabezpečí komunikáciu. Správu zabezpečujeme podľa dohodnutého rozsahu činností. Trestnoprávna zodpovednosť je tiež na našich pleciach.

  
 

Služby 

 • Zabezpečíme zdravé a legislatívne správne fungovanie bytového domu ako po ekonomickej, tak po administratívnej stránke.
 • Všetky zmeny komunikujeme so zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 • Dbáme na revízie, sledujeme technické vybavenie bytového domu, riadime opravy, odstraňujeme nečakané havarijné situácie.

 

 

Cenník

 

 

 

 

Bonusy 

 • Možnosť výhodného rozsahu poistenia spoločných častí a spoločných zariadení domu. Rozsah poistného krytia (živel, vandalizmus, stroje, ...) je rokmi nastavený na všetky najčastejšie sa vyskytujúce riziká. Výluky z plnení sú osobitne upravené na podmienky nami spravovaných domov.
 • Bezplatný prístup zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov k účtovným údajom o dome cez portál www.poschodoch.sk (Demo verzia tu), kde sú k dispozícii údaje o čerpaniach a príjmoch účtu domu, prehľad príjmov a čerpania fondu opráv domu, stavy domových meračov, možnosť informačnej nástenky pre vlastníkov a iné.
 • Prístup na portál www.poschodoch.sk pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov (za poplatok 0,12 € mesačne, v prípade montáže bytových vodomerov s diaľkovým odpočtom bezplatne), ktorí tu nájdu sprístupnené podrobné čerpanie fondu opráv domu, náklady bytov, údaje o bytových meračoch, predpis a úhrady platieb, vyúčtovania, a iné.
 • Možnosť tvorby individuálneho fondu opráv bytu v sume podľa rozhodnutia vlastníka bytu v rámci mesačného predpisu, ako tvorby rezervy na opravy v byte, výmeny meračov, ...
 • Po podpise dohody o elektronickom doručovaní dokumentov s vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru zabezpečíme rýchle doručovanie informácií na zadanú e-mailovú adresu, osobné údaje zabezpečíme šifrovaním.
 • V prípade dohody vieme zabezpečiť montáž bytových vodomerov s diaľkovým odpočtom istameter® m radio, prípadne vodomery iného typu.
 • V prípade centrálnej dodávky tepla zabezpečíme aj montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania na radiátory, podľa ktorých vieme vykonať rozúčtovanie nákladov za dodávku tepla na byty.
  
   

 

 

 

 

 

 

Máte záujem o cenovú ponuku?

 

Klik na formulár!

 

Kontaktný formulár