Kontakty SBD Púchov

 

Potrebujete nás kontaktovať?

 

Hľadáte? Kontakty na pracovníkov | Pracovná doba | Stránkové hodiny | Podmienky vstupu | Kontaktný formulár

 

 

 

Stavebné bytové družstvo

Námestie slobody 560

020 01 Púchov

 

IČO: 36016641

IČ DPH: SK2020109465

 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín

Oddiel: Dr, vložka č. 150/R

 

 

 

Dôležité čísla:

SBD Púchov ústredňa: 042/463 21 47

Havarijná služba: 0903 132 556

Pohotovosť platí pre tie BD, ktoré si službu predplatili. Funguje: soboty, nedele a sviatky od 7:00 – 19:00.

 

 

Nahlasovanie porúch káblovej televízie Združenia majiteľov TKR Púchov, s.r.o.: 042/463 28 52

 

 

 

 

Prejsť na kontaktný formulár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcie a kontakty na našich pracovníkov

 

Ak neviete, komu volať, na čísle 042/463 21 47 vám poradíme alebo vás prepojíme na kompetentného kolegu.

 

 

 

 

 

 

 

Pavol Hlušek

Riaditeľ SBD Púchov

 

042/465 09 19

0903 951 280

sbdpu@sbdpuchov.sk

kancelária č. 9

 

Cenové ponuky pre nové bytové domy, riešenie problémov klientov, spolupráca pre externé spoločnosti.

 

 

 

 

 

     

S čím pomôžeme?

Vedúci referátu ekonomiky a financií

 

Ing. Anton Martinko

042/465 09 11 

0904 022 954

martinko@sbdpuchov.sk

faktury@sbdpuchov.sk

kancelária č. 11

Vedenie ekonomických a účtovníckych záležitostí pre SBD Púchov.

Fakturácia od dodávateľov, mzdy, personalistika

Ing. Erika Fábryová

042/463 44 21

personalne@sbdpuchov.sk

fabryova@sbdpuchov.sk

kancelária č. 11

Dodávateľské faktúry pre bytové domy v správe SBD a mzdy pre zamestnancov a zástupcov bytových domov. 

Fakturácia od SBD Púchov

Evidencia fondov opráv a splátok úverov

Lenka Chreňová

042/465 09 12

chrenova@sbdpuchov.sk

kancelária č. 10

Vystavovanie faktúr v mene SBD Púchov, evidencia fondov opráv domov a fondov opráv bytov.

Evidencia platieb, príprava schôdzí a hlasovania vlastníkov, evidencia členov SBD

Zuzana Rosinová

042/465 09 15

0902 331 367

rosinova@sbdpuchov.sk

kancelária č. 8

Evidencia platieb, organizovanie schôdzí v bytových domoch, príprava písomných hlasovaní, evidencia členov SBD a členských samospráv, prevody družstevných bytov medzi nájomcami a prevody do osobného vlastníctva.

Prevody bytov, odpočty vodomerov, poistné udalosti, podateľňa

Miroslava Behancová

042/465 09 15

behancova@sbdpuchov.sk

podatelna@sbdpuchov.sk

kancelária č. 8

Odpočty bytových vodomerov, prevody bytov medzi vlastníkmi, potvrdenia pre kataster o nedoplatkoch, poistné udalosti, podateľňa a príjem pošty.

Energetická a stavebná činnosť

Jaroslav Svitek

042/465 09 12

0903 492 131

energetik@sbdpuchov.sk

kancelária č. 10

Evidencia a rozúčtovanie energií a služieb, odpočty rozdeľovačov nákladov vykurovania, obnova bytových domov, rekonštrukcie bytov, riešenie reklamácií stavebných prác.

Údržba a sklad

Rudolf Kosmeľ

042/465 09 13

0903 223 952

udrzba@sbdpuchov.sk

kancelária č. 2

Koordinácia údržbárskych prác v bytových domoch a výdaj materiálu zo skladu pre bytové domy.

Servis výťahov

Jozef Brhel

Jaroslav Škorvánek

042/465 09 10

0903 132 515

vytahy@sbdpuchov.sk

kancelária č. 1

Servis výťahov v bytových domoch.

Havarijná služba

 

0903 132 556

Nahlasovanie havarijných stavov v spoločných priestoroch a v bytoch (pre domy s predplatenou službou).

 

 

 

 

 

Pracovná doba

 

 

Pondelok 7:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok 7:00 – 11:30 12:00 – 14:00
Streda 7:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Štvrtok 7:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 11:30 12:00 – 14:00

 

 

 

 

 

Stránkové hodiny

 

 

Pondelok 7:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Streda 7:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Štvrtok 7:00 – 11:30 12:00 – 15:00

 

 

 

 

Cenník

 

 

 

Podmienky vstupu

VSTUP DO VNÚTORNÝCH PRIESTOROV SBD JE OD 21.04.2022 POČAS PRACOVNEJ DOBY BEZ OPATRENÍ A OBMEDZENÍ.

Kontaktný formulár