Rozsah našej činnosti

 

Čo všetko obsahuje správa a údržba bytového fondu od SBD Púchov?

 

 

 

 

Účtovníctvo a administrácia

Vykonávame kompletné vedenie účtovníctva, činnosť účtovníckych poradcov a administratívne práce. Pripravujeme vyúčtovania pre vlastníkov bytov a držíme vo financiách a číslach poriadok. Prostredníctvom portálu www.poschodoch.sk vám sprístupníme všetky finančné a technické informácie o vašom byte/bytovom dome v on-line forme.

 

 

 

Elektrické zariadenia a výťahy

Zabezpečíme montáž, opravy, revízie a údržbu elektrických zariadení do 1 000 V a bleskozvodov. Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických a opravy, prehliadky a skúšky elektrických výťahov, ktoré sú trvalou súčasťou bytových domov.

 

 

Plynové zariadenia a kúrenie

Vykonávame montáž, opravy a odborné skúšky plynových zariadení, montáž a opravy ústredného kúrenia bez vetrania a zváranie trúbkových rozvodov. Zabezpečíme montáž pomerových meračov tepla a rozúčtujeme podľa nich náklady na teplo. V rámci našich činností vykonávame i montáž a opravy ústredného kúrenia.

 

 

 

Vodoinštalatérske práce, kanalizácia

Poskytujeme služby v rámci vodoinštalatérskych prác, montáž vodomerov na teplú a studenú vodu, výmenu rozvodov vody. Zabezpečíme čistenie, opravy a údržbu odpadového kanalizačného potrubia, či výmenu kanalizačných potrubí. Komplexnú výmenu rozvodov vody a kanalizácie (plynu) vykonáme rýchlo a odborne, v ideálnom prípade ani nespoznáte, že bytové jadro bolo čiastočne rozobrané.

 

 

Výmena rozvodov

 

 

 

Ostatné práce

Naše činnosti obsahujú aj murárske práce, zámočnícke práce, maliarske, natieračské a sklenárske práce. S každou opravou v bytovom dome sa môžete obrátiť na nás a my sa budeme snažiť nájsť správne riešenie.

 

 

Murárske práce

 

 

Úvery, štátne dotácie, výpomoci

Pomôžeme a vybavíme vám poskytnutie úveru alebo pôžičky pre dôležité renovácie v bytovom dome a to buď z banky, alebo prostredníctvom výhodných štátnych úverov a dotácií. Pri menšom rozsahu prác pomôžeme rýchlou návratnou finančnou výpomocou z vlastných zdrojov, stačí mať podpísanú zmluvu o výkone správy alebo vykonávať zmluvné činnosti pre spoločenstvo.

 

 

 

 

 

 

Máme oprávnenie

Odstraňovanie azbestu, nakladanie
s nebezpečným odpadom

Máme oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach, a to nielen do 10 m3. Odstraňovanie môžeme vykonávať v exteriéroch, ale i v interiéroch (kanalizácia, stropy v suteréne). Zabezpečíme nielen odstránenie, ale aj všetky potrebné povolenia a doklady pre odvoz a bezpečnú likvidáciu tohto odpadu. Práce s azbestom poskytujeme aj ako externé službu.

 

 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkon správy pre bytové domy bez spoločenstva

 

Viac info

 

Kontaktný formulár