Hlasovať môžete aj elektronicky

 

  • Písomného hlasovania o otázkach týkajúcich sa domu sa môžete zúčastniť aj z pohodlia vášho bytu, na služobnej ceste alebo na dovolenke. Ak máte podpísanú Dohodu o elektronickom doručovaní dokumentov (nájdete aj v tu dokumentoch), v prípade písomného hlasovania vykonávaného aj elektronickou formou vám doručíme na email uvedený v Dohode link na hlasovanie a v SMS zašleme heslo. Hlasovať môžete už od doručenia oznámenia o hlasovaní na email.

  • Ak dohodu o elektronickom doručovaní nemáte podpísanú, je potrebné túto doručiť na SBD v tlačenej forme s vlastnoručným podpisom vlastníka bytu (pri podielových spoluvlastníkoch bytu každý spoluvlastník samostatne - na elektronické hlasovanie nie je možné splnomocniť inú osobu). Podrobnosti vysvetlíme na tel. č.: 0902 331 367, email: podatelna@sbdpuchov.sk.

 

 Späť na novinky

 

Kontaktný formulár