Služby - bytové domy so spoločenstvom

 

Sme bytový dom so spoločenstvom vlastníkov bytov.
Čo nám viete uľahčiť?

 

 

 

 

 

Ako to funguje?

Vyberiete si rozsah činností, s ktorými vám pomôžeme

Ak máte zriadené spoločenstvo vlastníkov bytov a rada spoločenstva spolu s predsedom zodpovedne pristupujú k svojim úlohám, môžeme vám pomôcť s tými činnosťami, na ktoré im neostáva čas. Môže to byť napríklad vedenie účtovníctva, ročné vyúčtovanie, kontrola revízií, prevádzky domu alebo sledovanie aktuálne platnej legislatívy, podľa ktorej sa treba riadiť.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpečíme výkon činnosti aj pre váš bytový dom. Aká je cena?

Upresnite nám rozsah činností a zašleme vám cenovú ponuku

 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

Ceny 

Zabezpečenie výkonu činnosti pre bytový dom vykonávame v dohodnutej cene podľa rozsahu činností. Pre viac informácií o cene nám pošlite rozsah požadovaných činností a my vám spracujeme cenovú ponuku.

 

 

Kontakt

 

 

Podmienky 

Podmienkou je schválenie zmluvy o výkone činností vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, ktorú schvaľuje nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Budeme potrebovať základné osobné údaje vlastníkov a údaje o priestoroch v dome k zabezpečeniu dohodnutej činnosti. Ochranu vašich osobných údajov zabezpečíme v súlade so smernicou GDPR.
 

 

 

 

Fungovanie 

V bytovom dome bude naďalej fungovať zvolený predseda a tiež rada spoločenstva. Predseda ako štatutárny orgán nesie trestnoprávnu zodpovednosť za svoje úkony. Rozsah činností, ktoré budeme pre vás vykonávať, si zvolíte a odsúhlasíte na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Konečné rozhodnutia (napríklad o zmenách, alebo o realizačných firmách) robíte vždy vy, my fungujeme ako sprostredkovateľ podkladov.

 

Služby 

  • Zabezpečíme zdravé a legislatívne správne fungovanie bytového domu ako po ekonomickej, tak po administratívnej stránke a len v tom rozsahu, v ktorom budete chcieť/potrebovať.
  • Dbáme na revízie, sledujeme technické vybavenie bytového domu, riadime opravy, odstraňujeme nečakané havarijné situácie. Objednanie služby údržby je dobrovoľné, cenu si môžeme dohodnúť vopred.
  • V prípade záujmu môžeme organizovať bytové schôdze alebo zabezpečiť celý proces modernizácie a obnovy bytového domu. Konečných dodávateľov služieb si vyberáte vy, my zastrešujeme len proces hľadania, tvorby zmlúv, prípravy podkladov a pod.

 

 

Cenník

 

 

 

 

Bonusy 

  • Možnosť výhodného rozsahu poistenia spoločných častí a spoločných zariadení domu. Rozsah poistného krytia (živel, vandalizmus, stroje, ...) je rokmi nastavený na všetky najčastejšie sa vyskytujúce riziká. Výluky z plnení sú osobitne upravené na podmienky nami spravovaných domov.
  • Bezplatný prístup zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov k účtovným údajom o dome cez portál www.poschodoch.sk (Demo verzia tu), kde sú k dispozícii údaje o čerpaniach a príjmoch účtu domu, prehľad príjmov a čerpania fondu opráv domu, stavy domových meračov, možnosť informačnej nástenky pre vlastníkov a iné.
  • Prístup na portál www.poschodoch.sk pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov (za poplatok 0,12 € mesačne, v prípade montáže bytových vodomerov s diaľkovým odpočtom bezplatne), ktorí tu nájdu sprístupnené podrobné čerpanie fondu opráv domu, náklady bytov, údaje o bytových meračoch, predpis a úhrady platieb, vyúčtovania, a iné.
  • Možnosť tvorby individuálneho fondu opráv bytu v sume podľa rozhodnutia vlastníka bytu v rámci mesačného predpisu, ako tvorby rezervy na opravy v byte, výmeny meračov, ...
  • Po podpise dohody o elektronickom doručovaní dokumentov s vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru zabezpečíme rýchle doručovanie informácií na zadanú e-mailovú adresu, osobné údaje zabezpečíme šifrovaním.
  • V prípade dohody vieme zabezpečiť montáž bytových vodomerov s diaľkovým odpočtom istameter® m radio, prípadne vodomery iného typu.
  • V prípade centrálnej dodávky tepla zabezpečíme aj montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania na radiátory, podľa ktorých vieme vykonať rozúčtovanie nákladov za dodávku tepla na byty.
  
   

 

 

 

 

 

 

Máte záujem o cenovú ponuku?

 

Klik na formulár!

 

Kontaktný formulár