Ochrana osobných údajov

 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s legislatívou

 

Možno hľadáte aj: Postupy | Tlačivá Právne predpisy súvisiace so správou bytových domov Obstarávanie

 

 

 

 

Stavebné bytové družstvo, ako "Prevádzkovateľ", spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa s účinnosťou od 25. mája 2018 vzťahujú na spracúvanie osobných údajov. Rozsah, účel, právny základ a ďalšie údaje k spracúvaniu osobných údajov sú uvedené v samostatných informáciách v časti, v dokumentoch na tejto stránke.

 

 

 

Údaje o Prevádzkovateľovi:

Stavebné bytové družstvo

Námestie slobody 560, 020 01 Púchov

IČO: 36 016 641

 

Kontaktné údaje na poverenú osobu na ochranu osobných údajov:

e-mail: osobne.udaje@sbdpuchov.sk

tel.: 042/463 21 47

 

 

 

 

 

 

Dokumenty k ochrane osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov - člen družstva, nájomca družstevného bytu Dokument v PDF
Informácie o spracúvaní osobných údajov - vlastníci bytov a NP Dokument v PDF
Informácie o spracúvaní osobných údajov - zástupca vlastníkov Dokument v PDF
Zásady spracovania osobných údajov (Privacy Policy) Dokument v PDF

 

 

 

 

 

 

Kontakty

 

Kontaktný formulár