Obnova bytových domov

 

Zverte rekonštrukciu a modernizáciu takej spoločnosti, ktorá sa organizovaniu obnov venuje od roku 2005

 

 

 

 

Prečo s nami?

Obnovy bytových domov zabezpečíme aj so štátnou podporou

Rozhodnúť sa pre komplexnú opravu bytového domu nie je jednoduché. Celý proces treba riadne naplánovať, podložiť potrebnými dokumentmi a povoleniami. Vybavenie výhodného úveru alebo štátnej podpory si tiež vyžaduje dávku trpezlivosti, času a znalostí. Posuňte vaše starosti na nás. Vďaka skúsenostiam získaným počas rokov nášho pôsobenia v tejto oblasti sa nám podarilo zrekonštruovať desiatky bytových domov v Trenčianskom kraji. Majiteľom týchto bytov výrazne stúpla úroveň bývania a zároveň im klesli náklady za energie.

 

 

Naše referencie

 

 

 

 

 

 

 

Čo zabezpečíme?

 

 

 

 

 

 

Diagnostika stavu

Spolu a komplexne zmapujeme to, čo by malo v bytovom dome prejsť rekonštrukciou alebo výmenou. Vďaka odborníkom na zateplenie a termosnímkam nájdeme miesta s najväčším tepelným únikom, s prasklinami či so statickou poruchou.

 

 

Čo môžete modernizovať?

 

 

 

Kalkulácia prác

Pre potreby predbežnej kalkulácie oslovíme dodávateľov služieb. Na základe kalkulácie vieme spraviť prepočty nákladov opráv na jednotlivé byty či nebytové priestory. Zistíme, čo viete uhradiť z bytového fondu, čo z úveru a čo vďaka štátnej podpore.

 

 

 

Odsúhlasenie projektu

V bytovom dome musia vlastníci daných bytov súhlasiť s prácami, ktoré sú naplánované. Pred definitívnym odsúhlasením sa preto vlastníci stretajú na bytových schôdzach. My sme nápomocní v tom, že im pripravíme všetky potrebné dokumenty a prepočty.

 

 

 

Projektová dokumentácia

Aby všetky práce išli hladko a najmä v súlade s legislatívou, je potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu. Kritériom pri výbere projektanta by však nemala byť cena, ale kvalita, spoľahlivé riešenia a doladenie všetkých, i náročnejších detailov.

 

 

 

Výber zhotoviteľa

Konečný výber zhotoviteľa plánovaných prác je na vás. SBD Púchov je v tomto procese ako poradca, čiže subjekt, ktorý pripraví podklady, zmluvy, spraví prehľad dodávateľov, osloví ich a zadá im podmienky pre vypracovanie cenovej ponuky.

 

 

 

Štátna podpora

Pre získanie štátnej podpory je potrebné poznať metodiku, ako o štátnu podporu žiadať. Keďže postupy ovládame, pripravíme všetko potrebné. Zmluvy so štátnym fondom podpisujeme v mene vlastníkov my, ako správca domu. V prípade spoločenstva podpisuje zmluvy predseda.

 

 

 

Stavebný dozor​

Počas realizácie kontroluje všetky práce vami schválený odborný stavebný a technický dozor. Dozor vykonáva osoba, ktorá má na to vzdelanie, spôsobilosť, skúsenosti. Práce môže súbežne kontrolovať aj zástupca vlastníkov bytov. S každou otázkou či problémom sa potom môže obrátiť na nás.

 

 

 

Riadenie faktúr

Na starosti máme aj úhradu faktúr či prípravu podkladov pre úhradu faktúr zo štátneho fondu. Dávame pozor na faktúry od dodávateľov, kontrolujeme, či položky zodpovedajú zmluvnému rozpočtu, či sú práce skutočne vykonané a dohliadneme aj na to, aby boli načas uhradené

 

 

 

Riešenie reklamácie

V prípade, že zo strany majiteľov bytov vznikne požiadavka na opravu či reklamáciu vykonaných prác, snažíme sa o rýchlu a korektnú nápravu s danou realizačnou firmou.

 

 

 

Prevádzka obnoveného domu

Odovzdaním prác sa naša činnosť nekončí. Záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv trvajú zvyčajne počas celej doby splácania (splátky úveru, zasielanie výkazov, oznamovanie zmien). Potrebné je aj dopoistenie domu na zvýšenú hodnotu, ktoré vám zabezpečíme s výhodnými podmienkami.

 

 

 

 

 

 

Máte chuť obnoviť váš bytový dom? Pustime sa do toho spolu!

 

Klik na formulár!

 

Kontaktný formulár