Dokumenty

 

Dokumenty, ktoré vám pomôžu

 

Hľadáte? Postupy | Tlačivá | Právne predpisy súvisiace so správou bytových domov

 

 

 

 

Postupy

Prepáčte, aktuálne tu nie sú žiadne dokumenty. Informácie pre vás doplníme v krátkom čase.  
   

 

 

 

 

 

Tlačivá

Odpočet vody k 31. 12. 2020 Dokument vo Worde
Osoby a výťah k 31. 12. 2020 Dokument vo Worde
Odpis PRVN (merače UK) pri zmene vlastníka bytu Dokument vo Worde
Odpis vodomerov pri zmene vlastníka bytu Dokument vo Worde
Odpočet vodomerov polročný Dokument vo Worde
Odpočet vodomerov koncoročný Dokument vo Worde
Objednávka na opravu Dokument vo Worde
Plnomocenstvo, písomné hlasovanie podľa určenia Dokument vo Worde
Plnomocenstvo, písomné hlasovanie v plnom rozsahu Dokument vo Worde
Plnomocenstvo, schôdza oprávnenie podľa určenia Dokument vo Worde
Plnomocenstvo, schôdza oprávnenie v plnom rozsahu Dokument vo Worde

 

 

 

 

 

Právne predpisy súvisiace so správou bytových domov

182/1993 Z. z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Dokument v PDF

Novelizácie zákona 182/1993

476/2019 Z. z. Dokument v PDF
230/2019 Z. z. Dokument v PDF
63/2019 Z. z. Dokument v PDF
283/2018 Z. z Dokument v PDF
177/2018 Z. z. Dokument v PDF
125/2016 Z. z. Dokument v PDF
246/2015 Z. z. Dokument v PDF
321/2014 Z. z. Dokument v PDF
205/2014 Z. z. Dokument v PDF
70/2010 Z. z. Dokument v PDF
595/2009 Z. z. Dokument v PDF
268/2007 Z. z. Dokument v PDF
555/2005 Z. z. Dokument v PDF
469/2005 Z. z. Dokument v PDF
367/2004 Z. z. Dokument v PDF
173/1999 Z. z. Dokument v PDF
158/1998 Z. z. Dokument v PDF
151/1995 Z. z. Dokument v PDF
182/1993 Z. z. Dokument v PDF
630/2005 Vyhláška ÚRSO v znení 358/2009 Z. z. (zrušená vyhláškou 240/2016 Z. z.) Dokument v PDF
240/2016 Z. z. Vyhláška MH SR (teplota TUV, rozúčtovanie nákladov na teplo - v znení od 1. 1. 2017) Dokument v PDF
555/2005 Zákon o energetickej hospodárnosti budov (v znení od 25. 4. 2020) Dokument v PDF
321/2014 Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení od 1. 1. 2021) Dokument v PDF

 

 

 

 

 

 

Cenník

 

Kontaktný formulár