Preneste si starosti so správou bytového domu k nám!
Výkon správy pre bytové domy vykonávame už pre 100 bytových domov vo vašom okolí. Môžeme aj pre vás.
Pomôžeme vám s obnovou bytového domu
Rekonštrukciám a modernizáciám bytových domov sa venujeme od roku 2005. Obnovu zabezpečíme aj so štátnou podporou.
Potrebuje váš bytový dom výmenu rozvodov?
Po určitom čase je dobré skontrolovať stav rozvodov a spraviť ich kompletnú rekonštrukciu. My vám s ňou pomôžeme!
Kedy zveriť správu bytového domu profesionálom?
Ak máte pocit, že vo vašom bytovom dome nefunguje komunikácia a vládne neporiadok vo financiách, pomôžeme vám napraviť to.

 

Našli ste spoľahlivú a skúsenú správcovskú spoločnosť pre váš bytový fond. Aké služby ponúkame?

 

 

 

 

Správa bytového fondu pre:

Bytové domy bez spoločenstva vlastníkov bytov

Na základe zmluvy o výkone správy robíme pravidelné vyúčtovania, organizujeme schôdze, dbáme na dodržanie revízií, splácanie úverov, bezproblémovú technickú prevádzku bytového domu. Komunikujeme s vami zvoleným zástupcom vlastníkov bytov. Odbremeníme vás od činností, ktoré k spravovaniu bytového domu patria.

 

 

Od 8,00 € mesačne/byt

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosť v oblasti správy bytového fondu pre:

Bytové domy so spoločenstvom vlastníkov bytov

Na základe zmluvy vám pomôžeme viesť účtovníctvo bytového domu, dať na poriadok potrebné revízie, faktúry či vymôcť neuhradené pohľadávky. Naďalej bude prevádzku bytového domu zabezpečovať vami zvolený predseda spoločenstva a rada vlastníkov bytov. S časťou ich práce im pomôžeme a uľahčíme im ju.

 

 

Ako by vyzerala spolupráca?

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa bytového fondu pre:

Bytové domy, ktoré chcú zmeniť správcu alebo formu správy

Ak so súčasnou správcovskou spoločnosťou nie ste spokojní, máte možnosť vymeniť ju a dať šancu nám. Pomôžeme vám s likvidáciou spoločenstva a zabezpečíme správu, ak už nikto z vlastníkov nechce niesť zodpovednosť predsedu spoločenstva. V púchovskom regióne a v jeho okolí spravujeme takmer 100 bytových domov a radi zabezpečíme správcovské služby aj vám.

 

 

Ako nadviazať spoluprácu?

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo zveriť správu bytového domu spoločnosti SBD Púchov?

Pre 10 dôvodov, ktoré sme viac opísali tu:

 

Výhody spolupráce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomôžeme vám s obnovou
bytového domu

Zabezpečíme vám kompletnú obnovu bytového domu a podklady pre získanie štátnej podpory. Pripravíme všetky dokumenty, budeme pravidelne kontrolovať realizáciu objednaných prác a vyriešime financie s bankou či so štátom. S obnovou bytových domov máme skúsenosti už od roku 2005. Ak máte záujem, prečítajte si o tejto službe viac.

 

 

Obnova bytových domov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákaznícka zóna

 

 

 

Prihláste sa do svojho účtu poschodoch.sk

(pre registrovaných)

 

 

 

Klik a prihlásiť sa

 

 

 

 

Zberný formulár pre samoodpočet meračov

(pre neregistrovaných)

 

 

 

Klik na formulár

 

 

 

 

 

Novinky

 

 

 

21.04.2022
Opatrenia proti Covid-19 v prevádzkach zrušené
Všetky opatrenia pri vstupe do prevádzok proti šíreniu COVID-19 boli od 21.04.2022 zrušené.
14.03.2022
Vstup do budovy SBD s respirátorom
Od 14.3.2022 je podmienkou vstupu do budovy SBD iba prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom. Pri vstupe prosíme použiť dezinfekciu na ruky.
28.02.2022
Od 28.2.2022 pracujeme v režime "základ"
Na základe vyhlášky UVZ SR č. 25/2022 je od 28.2.2022 umožnený vstup do budovy SBD v režime "základ". Pri vstupe do budovy je nutné dodržať nasledovné opatrenia: - vstup a pobyt vo vnútorných aj vonkajších priestoroch len s prekrytými hornými dýchacími cestami, - pri vstupe si dezinfikovať ruky alebo použiť jednorazové rukavice, - zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 metre (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov).
28.01.2022
Od 1. 1. 2022 bola zmenená výška poplatkov za výkon správy bytov a nebytových priestorov a za činnosti vykonávané pre SVB. Poplatky boli zvýšené o neuplatnené inflácie za roky 2019, 2020 a 2021. Nové poplatky nájdete po kliknutí na tlačidlo "Čítajte viac".
13.12.2021
Počas sviatkov pracujeme iba 29.12.2021
Z dôvodu protiepidemických opatrení a čerpania dovolenky bude v dňoch od 22.12.2021 do 07.01.2022 upravená pracovná doba SBD nasledovne: od 22.12.2021 do 28.12.2021 - Z A T V O R E N É, dňa 29.12.2021 - O T V O R E N É a od 30.12.2021 do 07.01.2022 - Z A T V O R E N É. Havarijné stavy vyžadujúce neodkladnú opravu alebo neodkladné požiadavky súvisiace so správou domu môžete nahlásiť na č. tel. 0903 132 556 - v pracovný deň v čase bežnej pracovnej doby, cez sviatok, sobotu a nedeľu od 7,00 do 19,00 hod.
22.11.2021
Pracovný režim SBD od 22. 11. 2021
Z dôvodu sprísnenia protiepidemických opatrení je od 22.11.2021 vstup do budovy SBD uzavretý. Po zazvonení na vybraný zvonček pri vchodových dverách bude v prípade potreby vstup umožnený výlučne osobám plne zaočkovaným a osobám, ktoré prekonali COVID-19 a neuplynulo viac ako 180 dní od jeho prekonania, po preukázaní sa dokladom o splnení podmienky vstupu. Požiadavky súvisiace so správou domu/bytu môžete oznámiť počas pracovnej doby aj na kontaktných tel. číslach SBD, zaslať na kontaktné e-mailové adresy alebo vyplnením kontaktného formulára na www.poschodoch.sk.


Všetky novinky


Kontaktný formulár