Právne predpisy

 

Právne predpisy súvisiace so správou bytových domov

 

Možno hľadáte aj: Postupy | TlačiváObstarávanie | Ochrana osobných údajov

 

 

 

 

Právne predpisy súvisiace so správou bytových domov

   

182/1993 Z. z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Dokument v PDF

Novelizácie zákona 182/1993

205/2023 Z. z. Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov - článok XII.   Dokument v PDF
476/2019 Z. z. Dokument v PDF
230/2019 Z. z. Dokument v PDF
63/2019 Z. z. Dokument v PDF
283/2018 Z. z Dokument v PDF
177/2018 Z. z. Dokument v PDF
125/2016 Z. z. Dokument v PDF
246/2015 Z. z. Dokument v PDF
321/2014 Z. z. Dokument v PDF
205/2014 Z. z. Dokument v PDF
70/2010 Z. z. Dokument v PDF
595/2009 Z. z. Dokument v PDF
268/2007 Z. z. Dokument v PDF
555/2005 Z. z. Dokument v PDF
469/2005 Z. z. Dokument v PDF
367/2004 Z. z. Dokument v PDF
173/1999 Z. z. Dokument v PDF
158/1998 Z. z. Dokument v PDF
151/1995 Z. z. Dokument v PDF
182/1993 Z. z. Dokument v PDF
503/2022 Z. z. Vyhláška MH SR o rozpočítavaní nákladov na teplo účinná od 1.1.2023 Dokument v PDF
240/2016 Z. z. Vyhláška MH SR (teplota TUV, rozúčtovanie nákladov na teplo - v znení od 1. 1. 2017) (zrušená vyhláškou 503/2022 Z. z.) Dokument v PDF
630/2005 Vyhláška ÚRSO v znení 358/2009 Z. z. (zrušená vyhláškou 240/2016 Z. z.) Dokument v PDF
555/2005 Zákon o energetickej hospodárnosti budov (v znení od 25. 4. 2020) Dokument v PDF
321/2014 Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení od 1. 1. 2021) Dokument v PDF

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

 

Kontaktný formulár