Tlačivá

 

Dôležité tlačivá

 

Možno hľadáte aj: Postupy | Právne predpisy súvisiace so správou bytových domov | Obstarávanie | Ochrana osobných údajov

 

 

 

 

Tlačivá

Dohoda o elektronickom doručovaní dokumentov (aj pre elektronické písomné hlasovania)      Dokument v PDF       
Dohoda o elektronickom doručovaní dokumentov  SVB (aj pre elektronické písomné hlasovania) Dokument v PDF   
Odpis PRVN (merače UK) pri zmene vlastníka bytu Dokument vo Worde
Odpis vodomerov pri zmene vlastníka bytu Dokument vo Worde
Odpočet vodomerov polročný Dokument vo Worde
Odpočet vodomerov koncoročný Dokument vo Worde
Objednávka na opravu Dokument vo Worde
Plnomocenstvo trvalé, v plnom rozsahu, schôdze a písomné hlasovania Dokument vo Worde
Plnomocenstvo, písomné hlasovanie podľa určenia Dokument vo Worde
Plnomocenstvo, písomné hlasovanie v plnom rozsahu Dokument vo Worde
Plnomocenstvo, schôdza oprávnenie podľa určenia Dokument vo Worde
Plnomocenstvo, schôdza oprávnenie v plnom rozsahu Dokument vo Worde

 

 

 

 

 

 

Kontakty

 

Kontaktný formulár