Pracujeme v štandardnom režime

 

  • Od 19. 4. 2021 vybavíte svoje požiadavky na Správe SBD počas stránkových hodín aj osobne.
  • Pre zákaz vstupu do budovy platia výnimky podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 187/2021.
  • Pri vstupe do budovy prosíme o dodržiavanie nariadených opatrení (prekrytie dýchacích ciest respirátorom, použitie dezinfekcie rúk, 1 osoba na 15 m2, odstup medzi osobami 2 m,...).
  • Uvítame, ak budete naďalej svoje požiadavky riešiť prednostne e-mailom, telefonicky alebo písomnou korešpondenciou.
  • V prípade záujmu o elektronické doručovanie dokumentov od SBD si vyžiadajte dohodu o elektronickom doručovaní v podateľni (tel. č. 042 465 09 15, podatelna@sbdpuchov.sk).
  • Vykonanie údržbárskych prác v bytoch a spoločných priestoroch domu je možné objednať na tel. č. 0903 223 952, 042 465 09 13 (p. Kosmeľ), udrzba@sbdpuchov.sk, alebo v kancelárii č. 2 na prízemí. 

 

 Späť na novinky

 

Kontaktný formulár