Obnova bytového domu č. 147 (rok 2018)

 

Lokalita: Lednické Rovne, Súhradka č. 147
Rok realizácie: 2018
Rozsah prác: výmena okien v bytoch, výmena vnútorných vchodových dverí
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava lóggií, výmena zábradlí
zasklenie lóggií
výmena časti vnútornej ležatej kanalizácie a vonkajšej kanalizácie
výmena ležatých rozvodov teplej a studenej vody
výmena elektrických rozvodov
oprava okapového chodníka
Investičné náklady: 226 109,15 €
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.exclusive
Financovanie: vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2017): 132,01 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2019): kWh/m2 podlahovej plochy
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár