Obnova bytového domu v Streženiciach, Hlavná č. 101 (rok 2018)

 

Lokalita: Strežnice, Hlavná č. 101
Rok realizácie: 2018
Rozsah prác: výmena pivničných okien
vymurovanie schodiskových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava balkónov, výmena zábradlí
zasklenie balkónov
výmena zvislých rozvodov studenej vody a časti kanalizácie
montáž odvetrania WC
oprava okapového chodníka
Investičné náklady: 91 126,79 €
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.exclusive
Financovanie: vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
Spotreba tepla: individuálne vykurovanie bytov
Projektovaná úspora tepla: 53,3 %
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár