Obnova bytového domu v Púchove, Svätoplukova č. 1467 (rok 2014)

 

Lokalita: Púchov, Svätoplukova č. 1467
Rok realizácie: 2014
Rozsah prác: výmena okien byty
zateplenie obvodového plášťa domu
zateplenie stropov pivníc
komplexná oprava balkónov
zasklenie balkónov v rozsahu požiadaviek vlastníkov
výmena spoločných rozvodov TV, SV, kanalizácie
vyregulovanie UK
montáž rozvodov pre príjem TV signálu
Investičné náklady: 283 237,00 €
Zhotoviteľ: roso build, s.r.o.
Zatepľovací systém: stomix therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
dotácia z EBRD (program MUNSEFF)
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2013): 115,552 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2015): 76,10 kWh/m2 podlahovej plochy
Úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2015 18,7 %
Energetický certifikát: C (UK - B, TUV - C)

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár