Obnova bytového domu v Púchove, Svätoplukova č. 1466 (rok 2015)

 

Lokalita: Púchov, Svätoplukova č. 1466
Rok realizácie: 2015
Rozsah prác: výmena okien v bytoch
zateplenie obvodového plášťa domu
zateplenie stropov spoločných priestorov
doteplenie strechy
vyregulovanie UK
odstránenie systémových porúch balkónov
jednotné zasklenie balkónov
výmena spoločných rozvodov TUV, SV, kanalizácie
montáž rozvodov pre príjem TV signálu
Investičné náklady: 336 548,37 €
Zhotoviteľ: Tmont - Sever, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2014): 64,20 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2016): 60,12 kWh/m2 podlahovej plochy
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár