Obnova bytového domu v Púchove, Pribinova č. 1639 (rok 2008)

 

Lokalita: Púchov, Pribinova č. 1639
Rok realizácie: 2008 - 2009
Rozsah prác: výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
vymurovanie schodišťových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
prestrešenie vstupov
Investičné náklady: 10 590 000 Sk
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver ČSOB, a.s.
úver ŠFRB
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2007): 82,22 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2010): 62,61 kWh/m2 podlahovej plochy
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár