Obnova bytového domu v Púchove, Pribinova č. 1173 (rok 2006)

 

Lokalita: Púchov, Pribinova č. 1173
Rok realizácie: 2006
Rozsah prác: výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
prestrešenie vstupov
výmena hlavných el. rozvodných skríň
Investičné náklady: 5 059 799 Sk
Zhotoviteľ: SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.)
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver ČSOB, a.s.
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2005): 132,01 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2010): 86,21 kWh/m2 podlahovej plochy
Úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 23,80 %

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár