Obnova bytového domu v Púchove, Pribinova č. 1170 (rok 2008)

 

Lokalita: Púchov, Pribinova č. 1170
Rok realizácie: 2008
Rozsah prác: výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
prestrešenie vstupov
výmena hlavných el. rozvodných skríň
vymurovanie schodišťových presklení
Investičné náklady:  6 801 392 Sk
Zhotoviteľ: Ekonomservis, s.r.o.
Zatepľovací systém: stomix therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2007): 122,81 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2010): 81,05 kWh/m2 podlahovej plochy
Úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 29,80 %
Energetický certifikát: C

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár