Obnova bytového domu v Púchove, Okružná č. 1425 (rok 2010)

 

Lokalita: Púchov, Okružná č. 1425
Rok realizácie: 2010 - 2011
Rozsah prác: výmena okien byty
vymurovanie lodž. stien
výmena vchodových dverí v spol. priestoroch
vymurovanie schodišťových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
oprava vstupných schodísk, prestrešenie vstupov
Investičné náklady: 429 229,00 €
Zhotoviteľ: THERMOINVEST Slovakia, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver ČSOB, a.s.
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2009): 91,57 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2011): 54,09 kWh/m2 podlahovej plochy
Úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2011 30,30 %
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár