Obnova bytového domu v Púchove, Obrancov mieru č. 1157 (rok 2017)

 

Lokalita: Púchov, Obrancov mieru č. 1157
Rok realizácie: 2017
Rozsah prác: výmena rozvodov TUV, SV, kanalizácie
vyregulovanie TUV
Zhotoviteľ: Stavebné bytové družstvo, Púchov
Rozsah prác: výmena rozvodov elektriny v spol. priestoroch
Zhotoviteľ: FORTUA, s.r.o.
Rozsah prác: výmena 3 ks výťahov
opláštenie výťahovej šachty
Zhotoviteľ: OTIS Výťahy, s.r.o.
Rozsah prác: výmena podlahovej PVC krytiny v spol. priestoroch
Zhotoviteľ: UNIVERZAL BT, spol. s r.o.
Investičné náklady: 271 860,58 €
Financovanie: vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver ČSOB, a.s.

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár