Obnova bytového domu v Púchove, Obrancov mieru č. 1157 (rok 2005)

 

Lokalita: Púchov, Obrancov mieru č. 1157
Rok realizácie: 2005 - 2006
Rozsah prác: výmena okien byty
výmena okien a dverí v spol. priestoroch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
výmena bleskozvodov
odstránenie syst. porúch balkónov
Investičné náklady: 9 523 937 Sk
Zhotoviteľ: SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.)
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver ČSOB, a.s.
dotácia MVRR-syst. poruchy
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2005): 98,44 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2010): 56,17 kWh/m2 podlahovej plochy
Úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 38,13 %

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár