Obnova bytového domu v Púchove, Obrancov mieru č. 1155 (rok 2017)

 

Lokalita: Púchov, Obrancov mieru č. 1155
Rok realizácie: 2017
Rozsah prác: výmena rozvodov TUV, SV, kanalizácie
vyregulovanie TUV
Investičné náklady: 64 296,00 €
Zhotoviteľ: Stavebné bytové družstvo, Púchov
Financovanie: vlastné zdroje

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár