Obnova bytového domu v Púchove, Obrancov mieru č. 1155 (rok 2007)

 

Lokalita: Púchov, Obrancov mieru č. 1155
Rok realizácie: 2007 - 2008
Rozsah prác: výmena okien byty
výmena okien a dverí v spol. priestoroch
zateplenie obvodového plášťa - minerál
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
odstránenie syst. porúch balkónov
Investičné náklady: 11 530 000 Sk
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver ČSOB, a.s.
dotácia MVRR - syst. poruchy
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2006): 88,06 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2010): 56,86 kWh/m2 podlahovej plochy
Úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 37,36 %
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár