Obnova bytového domu v Púchove, Obrancov mieru č. 1154 (rok 2016)

 

Lokalita: Púchov, Obrancov mieru č. 1154
Rok realizácie: 2016 - 2017
Rozsah prác: výmena 3 ks výťahov
opláštenie výťahovej šachty
Investičné náklady: 147 585,60 €
Zhotoviteľ: OTIS Výťahy, s.r.o.
Financovanie: vlastné zdroje
úver ŠFRB

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár