Obnova bytového domu v Púchove, Obrancov mieru č. 1154 (rok 2012)

 

Lokalita: Púchov, Obrancov mieru č. 1154
Rok realizácie: 2012
Rozsah prác: výmena okien byty
výmena okien a dverí v spol. priestoroch
zateplenie obvodového plášťa domu - MW
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava balkónov s výmenou zábradlí
výmena spoločných rozvodov TUV, SV, kanalizácie
výmena elektrických rozvodov v spoločných priestoroch
Investičné náklady: 408 536,00 €
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2011): 82,67 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2013): 55,01 kWh/m2 podlahovej plochy
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár