Obnova bytového domu v Púchove, Obrancov mieru č. 1152 (rok 2015)

 

Lokalita: Púchov, Obrancov mieru č. 1152
Rok realizácie: 2015
Rozsah prác: výmena okien v bytoch
zateplenie obvodového plášťa domu - mineral
zateplenie stropov pivničných priestorov
zateplenie a hydroizolácia strechy
vyregulovanie UK
odstránenie systémových porúch balkónov
výmena spoločných rozvodov TUV, SV, kanalizácie
výmena pripojenia potrubí do verejnej kanalizácie
výmena spoločných rozvodov elektriky
montáž prístreškov nad vchodové dvere
výmena vnútorných schodiskových zábradlí
výmena PVC a dverí v spoločných priestoroch
Investičné náklady: 914 113,32 €
Zhotoviteľ: EKOLMONT, s.r.o.
Zatepľovací systém: Multitherm Basf
Financovanie: vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2014): 65,75 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2017): 52,69 kWh/m2 podlahovej plochy
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár