Obnova bytového domu v Púchove, Obrancov mieru č. 1093 (rok 2016)

 

Lokalita: Púchov, Obrancov mieru č. 1093
Rok realizácie: 2016
Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
odstránenie systémových porúch balkónov
výmena al. zábradlí
zasklenie balkónov
výmena rozvodov TUV, SV, kanalizácie
výmena elektrických rozvodov
vyregulovanie UK a TUV
okapový chodník
dlažba v spol. priestoroch
prestrešenie balkónov
Investičné náklady: 167 933,99 €
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.exclusive
Financovanie: vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2015): 96,59 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2017): 52,19 kWh/m2 podlahovej plochy
Energetický certifikát: C

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár