Obnova bytového domu v Púchove, Obrancov mieru č. 1092 (rok 2015)

 

Lokalita: Púchov, Obrancov mieru č. 1092
Rok realizácie: 2015
Rozsah prác: výmena okien v bytoch
zateplenie obvodového plášťa domu
zateplenie stropov suterénu
zateplenie a hydroizolácia strechy
vyregulovanie UK
odstránenie systémových porúch balkónov
jednotné zasklenie balkónov
výmena spoločných rozvodov TUV, SV, kanalizácie
výmena spoločných rozvodov elektriky
Investičné náklady: 149 605,49 €
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2014): 78,86 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2016): 57,34 kWh/m2 podlahovej plochy
Energetický certifikát: C

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár