Obnova bytového domu v Púchove, Obrancov mieru č. 1085 (rok 2013)

 

Lokalita: Púchov, Obrancov mieru č. 1085
Rok realizácie: 2013
Rozsah prác: výmena okien byty
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava balkónov s výmenou zábradlí
výmena spoločných rozvodov TV, SV, kanalizácie
výmena elektrických rozvodov v spoločných priestoroch
Investičné náklady: 269 747,00 €
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
dotácia z EBRD (program MUNSEFF)
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2012): 94,49 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2014): kWh/m2 podlahovej plochy
Úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2014 %
Energetický certifikát: C

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár