Obnova bytového domu v Púchove, Námestie slobody č. 1656 (rok 2007)

 

Lokalita: Púchov, Námestie slobody č. 1656
Rok realizácie: 2007
Rozsah prác: výmena okien byty
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
Investičné náklady: 11 038 999 Sk
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
úver ŠFRB
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2006): 86,81 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2010): 47,95 kWh/m2 podlahovej plochy
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár