Obnova bytového domu v Púchove, Námestie slobody č. 1621 (rok 2007)

 

Lokalita: Púchov, Námestie slobody č. 1621
Rok realizácie: 2007
Rozsah prác: výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
vymurovanie schodišťových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
Investičné náklady: 9 529 837 Sk
Zhotoviteľ: Ekonomservis, s.r.o.
Zatepľovací systém: stomix therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2006): 100,53 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2020): 66,28 kWh/m2 podlahovej plochy
Úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 31,80 %
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár