Obnova bytového domu Púchove, Námestie slobody č. 1408 (rok 2009)

 

Lokalita: Púchov, Námestie slobody č. 1408
Rok realizácie: 2009 - 2010
Rozsah prác: výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
vymurovanie schodišťových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
prestrešenie vstupov
vyregulovanie UK, energetický certifikát
Investičné náklady: 420 556,00 €
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver ŠFRB - vládny program zatepľovania
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2008): 73,83 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2010): 55,32 kWh/m2 podlahovej plochy
Úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 39,09 %
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár