Obnova bytového domu v Púchove, Námestie slobody č. 1406 (rok 2012)

 

Lokalita: Púchov, Námestie slobody č. 1406
Rok realizácie: 2012
Rozsah prác: výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien
výmena okien a dverí v spol. priestoroch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
oprava vonkajších schodísk, montáž prestrešenia
preloženie hlavných elektrických skríň vo vchodoch
položenie dlažby na schodištia
Investičné náklady: 406 718,00 €
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2011): 78,15 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2013): 49,93 kWh/m2 podlahovej plochy
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár