Obnova bytového domu v Púchove, Mládežnícka č. 1441 (rok 2013)

 

Lokalita: Púchov, Mládežnícka č. 1441
Rok realizácie: 2013
Rozsah prác: výmena okien byty
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava balkónov s výmenou Al. zábradlí
zasklenie balkónov bezrámovým systémom
oprava vstupných vonkajších schodísk
Investičné náklady: 197 396,00 €
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
dotácia z EBRD (program MUNSEFF)
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2017): 110,52 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2019): 51,87 kWh/m2 podlahovej plochy
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár