Obnova bytového domu Púchove, Mládežnícka č. 1430 (rok 2007)

 

Lokalita: Púchov, Mládežnícka č. 1430
Rok realizácie: 2007
Rozsah prác: výmena okien byty
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie strechy
prestrešenie vstupov
rekonštrukcia balkónov
Investičné náklady: 5 940 000 Sk
Zhotoviteľ: SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.)
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver ČSOB, a.s.
úver ŠFRB
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2006): 106,42 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2010): 59,48 kWh/m2 podlahovej plochy
Úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 51,59 %
Energetický certifikát: C

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár