Obnova bytového domu v Púchove, Komenského č. 1626 (rok 2006)

 

Lokalita: Púchov, Komenského č. 1626 
Rok realizácie: 2006 - 2007
Rozsah prác: výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
vymurovanie schodišťových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechya
Investičné náklady: 10 052 685 Sk
Zhotoviteľ: SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.)
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úúver OTP Banka Slovensko, a.s.
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2006): 100,47  kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2010): 64,58 kWh/m2 podlahovej plochy
Úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 33,89 %

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár