Obnova bytového domu v Púchove, Komenského č. 1625 (rok 2005)

 

Lokalita: Púchov, Komenského č. 1625
Rok realizácie: 2005
Rozsah prác: výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien
výmena okien a dverí v spol. priestoroch
vymurovanie schodišťových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
Investičné náklady: 8 941 444 Sk
Zhotoviteľ: SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.)
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver ČSOB, a.s.
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2005): 108,31 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2010): 77,02 kWh/m2 podlahovej plochy
Úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 21,05 % (v r. 2010 bolo zrušené rozúčtovanie tepla podľa PRVN)

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár