Obnova bytového domu v Púchove, Chmelinec č. 1418 (rok 2010)

 

Lokalita: Púchov, Chmelinec č. 1418
Rok realizácie: 2010
Rozsah prác: výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
vymurovanie schodišťových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
prestrešenie vstupov
Investičné náklady: 353 362,00 €
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.
Zatepľovací systém: stomix therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
úver ŠFRB - vládny program zatepľovania
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2009): 62,61 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2011): 49,86 kWh/m2 podlahovej plochy
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár