Obnova bytového domu v Púchove, Chmelinec č. 1416 (rok 2006)

 

Lokalita: Púchov, Chmelinec č. 1416
Rok realizácie: 2006 - 2007
Rozsah prác: výmena okien byty
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
vymurovanie schodišťových presklení
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie stropov suterénu
zateplenie a hydroizolácia strechy
prestrešenie vstupu
Investičné náklady: 8 714 679 Sk
Zhotoviteľ: SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.)
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver ČSOB, a.s.
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2006): 147,61 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2010): 62,17 kWh/m2 podlahovej plochy
Úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 48,70 %
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár