Obnova bytového domu v Lednických Rovniach, U duba č. 148 (rok 2018)

 

Lokalita: Lednické Rovne, U duba č. 148
Rok realizácie: 2018
Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava balkónov, výmena zábradlí
zasklenie balkónov
oprava okapového chodníka
Investičné náklady: 58 567,01 €
Zhotoviteľ: BUILDING SK, s.r.o.
Zatepľovací systém: Kematerm
Financovanie: vlastné zdroje
úver Slovenská sporiteľňa, a.s.
Spotreba tepla: individuálne vykurovanie bytov
Energetický certifikát: D

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár