Obnova bytového domu v Lednických Rovniach, Súhradka č. 214 (rok 2011)

 

Lokalita: Lednické Rovne, Súhradka č. 214
Rok realizácie: 2011
Rozsah prác: výmena okien byty
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava lodžií s výmenou zábradlí
zasklenie balkónov bezrámovým systémom
hydroizolácia a zateplenie základov domu
Investičné náklady: 137 584,00 €
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver ŠFRB
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2010): 153,63 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2013): 72,67 kWh/m2 podlahovej plochy
Úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2013 33,04 %
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár