Obnova bytového domu v Lednických Rovniach, Súhradka č. 212 (rok 2016)

 

Lokalita: Lednické Rovne, Súhradka č. 212
Rok realizácie: 2016
Rozsah prác: výmena rozvodov TUV, SV, kanalizácie
vyregulovanie TUV
Investičné náklady: 14 700,00 €
Zhotoviteľ: Stavebné bytové družstvo, Púchov
Financovanie: vlastné zdroje

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár