Obnova bytového domu v Lednických Rovniach, Súhradka č. 206 (rok 2017)

 

Lokalita: Lednické Rovne, Súhradka č. 206
Rok realizácie: 2018
Rozsah prác: výmena okien v bytoch
výmena vchodových dverí
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropu najvyššieho podlažia
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava balkónov, výmena zábradlí
výmena zvislých kanalizačných potrubí
oprava okapového chodníka
oprava vstupných chodníkov do domu
Investičné náklady: 128 204,90 €
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.exclusive
Financovanie: vlastné zdroje
úver ŠFRB
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
Spotreba tepla: individuálne vykurovanie bytov
Projektovaná úspora tepla: 66,3 %
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár