Obnova bytového domu v Lednických Rovniach, Súhradka č. 198 (rok 2017)

 

Lokalita: Lednické Rovne, Súhradka č. 198
Rok realizácie: 2017
Rozsah prác: výmena 1 ks výťahu
opláštenie výťahovej šachty
Investičné náklady: 50 424,00 €
Zhotoviteľ: TT - VÝŤAHY, s.r.o.
Financovanie: vlastné zdroje
úver ŠFRB

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár