Obnova bytového domu v Lednických Rovniach, Súhradka č. 197 (rok 2006)

 

Lokalita: Lednické Rovne, Súhradka č. 197
Rok realizácie: 2006 - 2007
Rozsah prác: výmena okien byty
výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
odstránenie syst. porúch balkónov
prestrešenie vstupu
výmena regul. ventilov na radiátoroch
montáž pomerových meračov tepla
Investičné náklady: 6 149 198 Sk
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver ČSOB, a.s.
dotácia MVRR-syst. poruchy
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2005): 144,53 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2010): 39,37 kWh/m2 podlahovej plochy
Úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 60,03 %

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár