Obnova bytového domu v Lednických Rovniach, Súhradka č. 195 (rok 2011)

 

Lokalita: Lednické Rovne, Súhradka č. 195
Rok realizácie: 2011
Rozsah prác: výmena okien byty
zateplenie obvodového plášťa
zateplenie a hydroizolácia strechy
zateplenie stropov suterénu
komplexná oprava balkónov s výmenou zábradlí
Investičné náklady: 186 395,00 €
Zhotoviteľ: FOHAS, s.r.o.
Zatepľovací systém: weber.therm
Financovanie: vlastné zdroje
úver OTP Banka Slovensko, a.s.
Spotreba tepla pred obnovou (za r. 2010): 100,45 kWh/m2 podlahovej plochy
Spotreba tepla po obnove (za r. 2012): 50,83 kWh/m2 podlahovej plochy
Energetický certifikát: B

 

 

 

 

Späť na všetky realizácie

 

Kontaktný formulár